Županijske i međužupanijske smotre 2015.

Izviješća o radu svih učeničkih zadruga prijavljenih za sudjelovanje na pojedinoj županijskoj/međužupanijskoj smotri biti će dostupna 7 dana prije datuma održavanja pojedine smotre. Izviješća možete naći pod linkom – Učeničke zadruge – u padajućem izborniku izaberite željenu županiju.