Podružnica HUUZ-a

Virovitičko-podravska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Virovitičko-podravske županije je Tatjana Lulić Prpić, UZ Sekvoja, OŠ Josipa Kozarca, Slatina

Zastupnik Podružnice u Skupštini HUUZ-a je:

1. Tatjana Lulić Prpić, UZ Sekvoja, OŠ Josipa Kozarca, Slatina.