UZ

VikSi

OŠ Viktorovac

Sisak

Učenička zadruga VikSi  osnovana je 26.11.2015. godine. Naziv VikSi sastoji se od dva imena. Prvi dio imena Vik označava ime škole, OŠ Viktorovac, dok drugi dio imena Si označava grad Sisak. Logotip učeničke zadruge izradili su učenici Likovne skupine, a slikovno prikazuje grad Sisak: tri zelena lista (Viktorovačka šumica) u koja su utkane kule Starog grada Siska te tri kapljice vode (Sava, Kupa, Odra) sa obrisima lukova Starog mosta.

VikSi istražuje bogatu prošlost grada Siska i Viktorovca, izrađuje ukrasne i uporabne predmete u različitim materijalima i tehnikama pri čemu nastoji očuvati kulturnu baštinu našeg zavičaja, a kroz ekološke aktivnosti i prirodni okoliš škole. Tijekom godine ostvarujemo suradnju sa školskom knjižnicom te sudjelujemo u njezinim projektima, a surađujemo s Turističkom zajednicom grada Siska i Gradskim muzejom. UZ VikSi aktivno sudjeluje u humanitarnim akcijama, zaštiti okoliša, organiziranju prodajnih izložba u školi i gradu, provodi razne akcije za uređenje prostora u školi te školskog okoliša, surađuje s drugim zadrugama, sudjeluje na županijskim i državnim smotrama…

Cilj UZ VikSi je poticanje ineteresa za tradicionalna zanimanja, usvajanja osnovnih znanja i vještina u raznim tehnikama rada, razvijanje ekološke osvještenosti kroz recikliranje, poticanje poduzetničke kompetencije, razvijanje svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine i pučkog stvaralaštva, sudjelovanje u radu lokalne zajednice, posebno u humanitarnom radu i ekološkim akcijama.

Zadruga djeluje kroz sljedeće sekcije :

1. Mali vrtlari
2. Likovna skupina (mali i veliki)
3. Kreativna stvaraonica
4. Maštaonica stvaraonica
5. Eko skupina Šumica
6. Astro-art