Podružnica HUUZ-a

Varaždinska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Varaždinske županije je Snježana Hranić, UZ Jurek, OŠ Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, članica Upravnog odbora HUUZ-a, voditeljica MŽSV-a za UZ Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke županije i Međimurske županije

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Snježana Hranić, UZ Jurek, OŠ Sveti Đurđ, Sveti Đurđ
2. Jelka Grđan, UZ Domček, Učenički dom, Varaždin – članica Nadzornog odbora HUUZ-a
3. Melita Brodar, UZ Ivančica, OŠ I.K. Sakcinskog, Ivanec
4. Sonja Tušek Podobnik, UZ Barok, I OŠ Varaždin