Podružnica HUUZ-a

Šibensko-kninska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Šibensko-kninske županije je Milena Mikulandra, UZ Školjka, Katolička OŠ, Šibenik.

Zastupnica Podružnice u Skupštini HUUZ-a: 

1. Maja Pezelj Ercegović, UZ Krtol, OŠ Rogoznica iz Rogoznice