Podružnica HUUZ-a

Primorsko-goranska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Primorsko-goranskej županije je Silvana Šebalj-Mačkić, UZ Mrav, OŠ Petar Zrinski, Čabar, članica Upravnog odbora HUUZ-a, zamjenica predsjednice HUUZ-a

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Silvana Šebalj-Mačkić, UZ Mrav, OŠ Petar Zrinski, Čabar
2. Goran Matić, UZ Omorika, OŠ Dr. Josip Pančić, Bribir
3. Irena Zubčić, UZ Malik,OŠ Sv. Matej, Viškovo