Podružnica HUUZ-a

Osječko-baranjska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Osječko-baranjske županije je Ivana Kardo, UZ Eko-Ernest, OŠ Ernestinovo, Ernestinovo, članica Upravnog odbora HUUZ-a

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Ivana Kardo, UZ Eko-Ernest, OŠ Ernestinovo, Ernestinovo

2. Zvjezdana Bogdan, UZ Strossmayer, Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo

3. Katica Rogač,  UZ Ivan Štark, COO Ivan Štark, Osijek

4. Mario Jager, UZ Krežmolina, OŠ Franje Krežme, Osijek

5. Kornelija Sabolek, UZ Celestina, SŠ Donji Miholjac, Donji Miholjac