Podružnica HUUZ-a

Međimurska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Međimurske županije je Dragica Benčik, UZ Fijolica, COO Čakovec, Čakovec, članica Upravnog odbora HUUZ-a.

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Dragica Benčik, UZ Fijolica, COO Čakovec, Čakovec 
2. Svjetlana Zlatarek, UZ Kušlec, OŠ Kuršanec, Čakovec