Podružnica HUUZ-a

Istarska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Istarske županije je Margita Žiković, UZ Parentino, SŠ Mate Balote, Poreč.

Zastupnica Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Margita Žiković, UZ Parentino, SŠ Mate Balote, Poreč.