Podružnica HUUZ-a

Bjelovarsko-bilogorska županija

Voditelj Podružnice HUUZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije je Oliver Sakač, UZ Papuk, OŠ u Đulovcu, Đulovac

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Oliver Sakač, UZ Papuk, OŠ u Đulovcu, Đulovac
2. Marija Jakovljević, UZ Sa srcem OŠ Rovišće, Rovišće